The Photoshop Beta introduces several new features, but the highlight is the Generative Fill feature.

SOCI Akan Right Issue

SOCI merencanakan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.353.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham.

Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga dari pelaksanaan PMHMETD. Dalam hal terjadi perubahan jumlah maksimum rencana pengeluaran saham dengan PMHMETD, perubahan tersebut akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum RUPSLB sesuai dengan POJK 14/2019.

Saham baru hasil pelaksanaan PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen.

Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Sumber : Keterbukaan informasi IDX

Share this post :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *